Oferta dla zakładających Firmę

Ofeta dla osób chcących założyć Firmę

Dla Klientów chcących uruchomić działalność gospodarczą oferujemy kompleksową pomoc w tym zakresie. Pomoc ta obejmuje w szczególności następujące czynności:

01Doradztwo w zakresie wyboru formy prawnej przyszłej działalności gospodarczej.

02Pomoc w sporządzeniu niezbędnych umów w celu uruchomienia działalności gospodarczej (np. umowy darowizny, umowy sprzedaży, umowa najmu lokalu, spółki cywilnej, itp).

03Wypełnienie niezbędnych formularzy w celu zgłoszenia nowej działalności do ewidencji działalności gospodarczej we właściwym Urzędzie Miasta lub Gminy.

04Doradztwo podatkowe w zakresie wyboru, najdogodniejszej dla Klienta, formy opodatkowania działalności gospodarczej oraz sporządzenie niezbędnych pism i formularzy w tym zakresie do właściwych Urzędów Skarbowych.

05Sporządzenie innych niezbędnych formularzy, druków i pism dot. uruchomienia działalności gospodarczej do pozostałych urzędów i instytucji (np. ZUS, Urzędu Celnego, Urzędu Statystycznego, Urzędu Pracy, itd).

06Pomoc w uzyskaniu dotacji i kredytów bankowych na finansowanie działalności gospodarczej oraz przygotowanie dokumentacji dla celów zawarcia umów leasingowych.

Wystarczy nam też dać pełnomocnictwo i na przyszłość wszystkie dokumenty podpisujemy i składamy w imieniu Klienta, tak aby Państwa jak najbardziej odciążyć.

Dla wygody naszych Klientów Biuro Rachunkowe TaxCare24.pl w Rzeszowie wykonuje również inne czynności powiązane z obsługą księgową. Są to w szczególności: wirtualne biuro oraz obsługa rozrachunków i płatności Klienta. Pierwsza z nich polega na rejestracji działalności gospodarczej Klientów - pod adresem naszej kancelarii. Biuro w ramach tej usługi wykonuje również czynności odbierania poczty przychodzącej i przekazywania jej bezpośrednio do Klienta. Obsługa płatności polega zaś na monitorowaniu należnych Zleceniodawcy kwot, a także elektroniczna realizacja wymagalnych publicznoprawnych oraz kosztowych zobowiązań z rachunku bankowego Klienta.

Business Consulting

Zgodnie z misją naszego biura, w której priorytetem jest kompleksowość i wszechstronność świadczonych usług, przy zachowaniu ich najwyższej jakości, kolejną sferą naszej działalności jest doradztwo i konsulting informatyczny. Wspólnie z naszymi partnerami biznesowymi, zajmujemy się na życzenie analizą potrzeb softwarowych Klienta i doborem najbardziej właściwego dla niego oprogramowania, tak aby maksymalnie usprawnić prowadzenie przez Przedsiębiorcę działalności gospodarczej. Polecane przez nas programy są najlepszą propozycją zarówno dla małego, jak i dużego biznesu.
W naszej ofercie znajdują się rozwiązania informatyczne uznawane powszechnie za topowe i służące profesjonalnemu prowadzeniu działalności gospodarczej.

Równocześnie nasze Biuro Rachunkowe zajmuje się doradztwem finansowym i ekonomicznym, w tym przygotowaniem wniosków kredytowych w imieniu Klientów oraz pomocą w wyborze partnera kredytowego i najbardziej optymalnej formy finansowania działalności. Od wielu lat w imieniu klientów współpracujemy ze ścisłą czołówką polskich i zagranicznych banków oraz firm leasingowych. Przez ten czas zdążyliśmy zdobyć uznanie i zaufanie instytucji finansowych jako profesjonalne i sprawdzone biuro księgowe. W związku z tym rekomendowane przez nas banki i leasingodawcy oferują dla naszych Klientów najlepsze rozwiązania na satysfakcjonujących obydwie strony warunkach.

Naszym Klientom pomagamy w uzyskaniu dotacji z Unii Europejskiej, tzn. przygotowujemy, we współpracy z profesjonalnymi agencjami, księgową dokumentację wymaganą w celu pozyskania przez naszych Klientów dofinansowania z różnego rodzaju funduszy UE. Co ważne od wielu lat mamy doświadczenie w rozliczaniu i prawidłowym księgowaniu oraz raportowaniu funduszy europejskich. Jest to bardzo istotne zarówno na etapie składania wniosków jak i późniejszego wysyłania raportów z wykonania. Warto pamiętać że z powodu błędów w sprawozdaniach wiele przedsiębiorców straciło raz już uzyskane dofinansowanie. Dlatego warto powierzyć te działania profesjonalnym partnerom wyspecjalizowanym w tego rodzaju sprawozdawczości.

Zapewnimy Ci niezbędną opiekę!

TaxCare24.pl w skrócie

  • US
  • UC
  • ZUS
  • PIP
  • BANK

Kompleksowo doradzamy naszym Klientom w sprawach podatkowych, prowadzimy wszystkie ewidencje księgowe oraz sporządzamy dla właściwego Urzędu Skarbowego niezbędne deklaracje podatkowe.

W ramach współpracy prowadzimy naszym Klientom dokumentację dotyczącą podatku akcyzowego oraz sporządzamy wymagane przez Urząd Celny ewidencje i deklaracje.

W Państwa imieniu sporządzamy, wymaganą prawem, dokumentację zgłoszeniową i rozliczeniową z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Nasze usługi obejmują również doradztwo i prowadzenie kompletnej dokumentacji wynikającej z prawa pracy, w tym wstępne i okresowe szkolenia BHP.

Przygotowujemy dla naszych Klientów wnioski kredytowe oraz służymy pomocą w wyborze partnera kredytowego i najbardziej optymalnej formy finansowania działalności gospodarczej.Copyright © TaxCare24.pl - Biuro Rachunkowe Doradca w Rzeszowie