Dla zakładających Firmę

Dla osób dopiero rozpoczynających działalność gospodarczą, współpraca z TaxCare24.pl - Biurem Rachunkowym Doradca wygląda następująco:

1 Przed podpisaniem umowy prowadzenia księgowości proponujemy:

a Spotkanie i rozmowę informacyjno-doradczą w Biurze Rachunkowym TaxCare24.pl w czasie której omawiamy i ustalamy istotne dla Przedsiębiorcy kwestie w zakresie rodzaju i wielkości prowadzonej działalności gospodarczej, wyboru formy opodatkowania, podejmujemy decyzję odnośnie bycia VAT-owcem oraz innych spraw pod kątem optymalizacji płaconych w przyszłości podatków, rodzaju prowadzonej dokumentacji księgowej, formy zatrudnienia pracowników, finansowania działalności (kredyty, dotacje, leasing), terminu rozpoczęcia działalności a także kosztów obsługi księgowej.

b Po spotkaniu następnie przyszły Przedsiębiorca udaje się do właściwego według miejsca zamieszkania urzędu gminy celem rejestracji działalności gospodarczej.

c Jeśli zdecydowaliśmy wspólnie, że Przedsiębiorca zostanie podatnikiem podatku VAT to przy rejestracji w US należy jeszcze opłacić 170 zł opłaty rejestracyjnej dla potrzeb podatku VAT (opłacisz go w kasie gminy właściwej dla Urzędu Skarbowego).

2 Podpisanie umowy o prowadzenia księgowości:

a Celem podpisania umowy z naszym Biurem Rachunkowym prosimy o przygotowanie następujących dokumentów:

 • wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
 • potwierdzenie nadania numeru NIP dla osoby fizycznej,

oraz następujące dane:

 • PESEL i nr dowodu osobistego,
 • adresu i miejsca zamieszkania, zameldowania i do korespondencji,
 • numeru i nazwy kasy chorych,
 • nazwę banku i nr rachunku wykorzystywanego w działalności gospodarczej.
Kadra naszego Biura gwarantuje najwyższą jakość świadczonych usług!

TaxCare24.pl w skrócie

 • US
 • UC
 • ZUS
 • PIP
 • BANK

Kompleksowo doradzamy naszym Klientom w sprawach podatkowych, prowadzimy wszystkie ewidencje księgowe oraz sporządzamy dla właściwego Urzędu Skarbowego niezbędne deklaracje podatkowe.

W ramach współpracy prowadzimy naszym Klientom dokumentację dotyczącą podatku akcyzowego oraz sporządzamy wymagane przez Urząd Celny ewidencje i deklaracje.

W Państwa imieniu sporządzamy, wymaganą prawem, dokumentację zgłoszeniową i rozliczeniową z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Nasze usługi obejmują również doradztwo i prowadzenie kompletnej dokumentacji wynikającej z prawa pracy, w tym wstępne i okresowe szkolenia BHP.

Przygotowujemy dla naszych Klientów wnioski kredytowe oraz służymy pomocą w wyborze partnera kredytowego i najbardziej optymalnej formy finansowania działalności gospodarczej.Copyright © TaxCare24.pl - Biuro Rachunkowe Doradca w Rzeszowie